Forum Tropheus Tanganika
 - Forum - Rejestracja - Odpowiedz - Szukaj - Statystyki - Faq -
Literatura Forum Tropheus Tanganika / Literatura /

Tanganika MAGAZYN 23

Autor admin
Admin
#1 - Posted: 15 Paź 2018 18:03 
Dzisiaj oddaliśmy do druku nowy numer magazynu.

Okładkę można zobaczyć na naszej stronie głównej https://tropheus.com.pl/.

Więcej informacji jutro:)

Marta

Autor admin
Admin
#2 - Posted: 16 Paź 2018 17:58 
Spis treści TM 23

● Letter from Tanzania, The quest for Tropheus duboisi "Maswa"; List z Tanzanii,
Poszukiwanie Tropheus duboisi "Maswa" - Kirit Vaitha

● Back at the Zambia shore of Lake Tanganyika; Powrót na zambijski brzeg jeziora
Tanganika – Evert van Ammelrooy

● Sumbu Island and Ilangi; Sumbu Island i Ilangi – Evert van Ammelrooy

● Haplotaxodon sp. "Yellow Fin", a new deep-living species from Lake Tanganyika;
Haplotaxodon sp. "Yellow Fin", nowy, głębinowy takson z jeziora Tanganika - Magnus
Karlsson, Mikael Karlsson

● An interesting deep-water cichlid: Gnathochromis permaxillaris (David, 1936);
Interesująca głębinowa pielęgnica: Gnathochromis permaxillaris (David, 1936) –
Wolfgang Staeck

● Polypterus – an archaic member of the Actinopterygii in Lake Tanganyika; Polypterus
– archaiczny przedstawiciel Actinopterygii z jeziora Tanganika - Heinz H. Büscher


● Maylandia sp. "Msobo" at Lundo Island in Lake Malawi, Tanzania, and its generic
placement; Maylandia sp. "Msobo" z Lundo Island, jezioro Malawi, Tanzania oraz
jej rodowód - Magnus Karlsson, Mikael Karlsson

Magazyn będzie dostępny od 24.10.2018.

Cena 42 pln + wysyłka

Marta

Autor admin
Admin
#3 - Posted: 24 Paź 2018 18:50 
Tanganika MAGAZYN jest już dostępny!

Marta

Autor admin
Admin
#4 - Posted: 3 Lis 2018 16:34 
Tanganika MAGAZYN numer 23 jest dostępny w sprzedaży (przegląd)

tekst: Magnus Karlsson, Mikael Karlsson
tłumaczenie: dr Marta Mierzeńska

Tanganika MAGAZYN jest kopalnią najnowszych informacji o pielęgnicach z jeziora Tanganika. Magazyn wydawany jest w Krakowie dwa razy w roku, nowy numer zawiera 88 stron z artykułami znanych autorów zajmujących się pielęgnicami. Podczas gdy większość artykułów skupia się na pielęgnicach z jeziora Tanganika, wydawca wydaje się być otwarty na różnorodność. Opublikowany w tym numerze artykuł na temat pielęgnic z jeziora Malawi jest świadectwem tego podejścia. Od kilku lat wszystkie artykuły w magazynie są dwujęzyczne: w języku angielskim i polskim. Obecny magazyn zawiera mniej stron niż poprzednie numery, jest to ruch wydawcy, aby zagraniczny kolportaż był bardziej ekonomiczny.

- W artykule wstępnym "List z Tanzanii - Poszukiwanie Tropheus duboisi "Maswa", Kirit Vaitha (założyciel Aqua Products Ltd., jeden z najstarszych eksporterów ryb z jeziora Tanganika z Tanzanii) wspomina o wyjątkowej podróży po jeziorze. W 1983 roku, po otrzymaniu informacji z Niemiec o występowaniu pięknego Tropheus duboisi o szerokim, żółtym pasie w pobliżu rzeki Malagarasi, Kirit Vaitha i jego zespół oraz dwóch gości z Niemiec wyruszyli w poszukiwaniu tej przypuszczalnie niezwykłej ryby. Autor opisuje jak wczesnym rankiem opuścili Kigoma, podróżując na południe jeziora i jak w końcu, kilka dni później, znaleźli ryby w rejonie Maswa, między Kirando i Cape Kabogo. Po powrocie do Kigoma zastosowali dla tej ryby nazwę "Maswa" od nazwy obszaru, w którym ją znaleziono.
- Evert van Ammelrooy prezentuje serię interesujących zdjęć z pięknej okolicy Ndole Bay i Cape Kachese w zambijskiej części jeziora Tanganika. Autor pokazuje gatunki, które znalazł podczas swoich nurkowań i środowiska w jakim zaobserwował poszczególne taksony. Artykuł nosi tytuł "Powrót na zambijski brzeg jeziora Tanganika".

- Drugi artykuł Everta van Ammelrooya, "Sumbu Island i Ilangi", przyciąga uwagę czytelników bogactwem zdjęć pielęgnic z rejonu Sumbu Island i Parku Narodowego Nsumbu. Zaprezentowanych zostało kilka pielęgnic z tego obszaru jeziora, a zwłaszcza Tropheus "Ilangi". Wspaniałe zdjęcia z pewnością pokazują doświadczenie autora w nurkowaniu w jeziorze. Częsta obecność w parku krokodyli dodaje nurkowaniu dodatkowej ekscytacji.

- Magnus Karlsson i Mikael Karlsson przedstawiają nowy takson z rodzaju Haplotaxodon i prezentują gatunki pielęgnic z jeziora Tanganika w nowym świetle. Nowy takson został odkryty w 2008 roku podczas badań autorów na głębokości 40 metrów. Bracia Karlssonowie podkreślają kilka charakterystycznych cech wyróżniających go od pokrewnych gatunków H. microlepis i H. trifasciatus, z czego najbardziej charakterystyczne są żółte płetwy. Obserwowana korelacja pomiędzy ofiarą a ubarwieniem płetwy drapieżnika sugeruje wiele korzyści dla gatunków z rodzaju Haplotaxodon. Z tym nowym taksonem rodzaj posiada nieformalnie co najmniej trzy różne gatunki. Nowy takson został nazywany H. sp. "Yellow Fin".

- Wolfgang Staeck powraca na strony Tanganika MAGAZYN ze świetnym artykułem o głębinowym gatunku Gnathochromis permaxillaris, w którym zapoznaje czytelników z historią taksonomiczną gatunku i warunkami niezbędnymi do jego chowu i rozmnażania w akwarium. Autor wprowadza także czytelników w zagadnienia opieki nad potomstwem, wyjaśniając trzy różne typy opieki obserwowane u pielęgnic z jeziora Tanganika.

- Następnie podążamy, za współpracującym z magazynem Heinzem Büscherem, do zambijskiej części jeziora Tanganika i poznajemy archaiczną rybę Polypterus congicus. Büscher stara się zmotywować czytelników do zainteresowania się rybami z jeziora Tanganika, które nie są pielęgnicami i dostarcza wielu interesujących faktów na temat gatunków z rodzaju Polypterus, powszechnie znanych jako "wielopłetwy". Tematy poruszane w artykule obejmują historię rodzaju, pierwsze odkrycia i jego podwodne obserwacje w jeziorze. Wzdłuż Ulungu Escarpment (pomiędzy Lufubu i Izi Rivers) autor dokonał w okresie 16 lat obserwacji P. congicus w ośmiu lokalizacjach. Niewiele wiemy o wielopłetwach i na pewno pozostanie to zagadką jeszcze przez wiele lat.

- Drugi artykuł braci Karlssonów zabiera czytelników do jeziora Malawi w Tanzanii. W 1991 roku jeden z autorów odbył 8-dniową wycieczkę badawczą wzdłuż brzegu jeziora, aby znaleźć odpowiednie miejsce do usytuowania stacji odłowowej ryb. Działka na plaży w Mbamba Bay została nabyta w tym samym roku, a prace budowlane (budynki) rozpoczęły się wkrótce potem. Jedną z pierwszych pielęgnic odłowioną już w nowej stacji był mały przedstawiciel mbuna z pobliskiej Lundo Island, Maylandia sp. "Msobo". Artykuł przedstawia najważniejsze informacje z pierwszego eksportu, pozycję rodzaju oraz informacje o naturalnym środowisku ze zdjęciami odłowionych wtedy osobników. Jest to pierwszy artykuł w Tanganika MAGAZYN o pielęgnicach z jeziora Malawi, być może stanie się to trendem.

Tanganika MAGAZYN numer 23 tworzą współpracownicy z Tanzanii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii i Szwecji.

Magazyn można zamówić mailowo u dr Marty Mierzeńskiej: biurokrakow@tropheus.com.pl

Autor admin
Admin
#5 - Posted: 15 Lis 2018 18:51 
Miło nam poinformować, że

Czasopismo Tanganika MAGAZYN (ISSN 1897-9750) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 47.78 pkt.

Marta

Literatura Forum Tropheus Tanganika / Literatura / Tanganika MAGAZYN 23 Top

Twoja wypowiedź Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą tutaj pisać. Zaloguj się przed napisaniem wiadomości albo zarejstruj najpierw.
 
  Forum Tropheus Tanganika Wygenerowane przez Simple Bulletin Board miniBB ®